Schooltijden

Gelijke dagen model

 

We werken met het 5 gelijke dagen model.

De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 uur naar school.