Oudervereniging

Door het jaar heen houden wij ons bezig met verschillende activiteiten op school.
Naast het zorg dragen voor onder andere de schoolfoto’s en de kledinginzameling is de oudervereniging een aantal momenten in het jaar betrokken bij andere activiteiten op en rondom de school. Er zijn momenten dat de rol van de oudervereniging zich beperkt tot het verzorgen van koffie en thee voor de ouders en versnaperingen voor de kinderen. Op andere momenten is de rol van de oudervereniging groter en nemen wij de organisatie van een evenement samen met de school voor onze rekening. Denk hierbij aan de kerstviering, carnaval en de koningsspelen.

De bestuursleden van de oudervereniging zijn:

Voorzitter: Ilja van Hees
Penningmeester: Esther van Dinteren 
Secretaris: Wietske van Raaij
Leden:
Robert Raadsen, Kim van den Oever en Linda van der AA

De Oudervereniging kan niet zonder de hulp van ouders. Het kan zijn dat wij gedurende het schooljaar een beroep op U doen voor hulp tijdens de grotere activiteiten. We hopen op uw steun en enthousiasme.

Ideeën en suggesties? Meld het aan ons, mail naar ov.mariaschool@gmail.com