MR

De MR bestaat op dit moment uit Annemarie van der Veen  (voorzitter en oudergeleding), Bibi van Berkel (oudergeleding), Marianne Janssen (personeelsgeleding) en Ellen Schuurmans  (personeelsgeleding).

De MR behartigt de algemene belangen van het personeel, de ouders (en indirect de leerlingen) binnen de school en is daarom betrokken bij zaken die de school in algemene zin betreffen.  U kunt hierbij denken aan het evalueren van de informatie/ouderavonden, het goedkeuren van de schoolgids, het jaarverslag en het jaarplan van de Mariaschool. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft of u wilt eens aansluiten dan vernemen we graag van u! 

U kunt één van bovenstaande personen aanspreken of u kunt een mail sturen naar mr-demariaschool@groeisaampo.nl 

Wij horen graag van u!