MR

De MR bestaat op dit moment uit Monique van Eldijk (voorzitter, personeelsgeleding), Daphne Verhoeven, Miranda Janssen (oudergeleding), Priscilla Rikken en Danielle Tenbult  (personeelsgeleding).

Op de agenda van de MR staan onderwerpen als het taakbeleid (CAO) voor de leerkrachten, het evalueren van de informatie/ouderavonden, het aanpassen van het communicatieplan van de MR, het goedkeuren van de schoolgids, het jaarverslag en het jaarplan van de Mariaschool. Een belangrijk agendapunt voor komend schooljaar is “de overgang naar het vijf-gelijke-dagen model”. 

De MR behartigt de algemene belangen van het personeel, de ouders (en indirect de leerlingen) binnen de school en is daarom betrokken bij zaken die de school in algemene zin betreffen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan vernemen we graag van u! U kunt één van bovenstaande personen aanspreken of u kunt een mail sturen naar mr@de-mariaschool.nl.

Wij horen graag van u!