MR

De MR bestaat op dit moment uit Conny Lemmers (voorzitter), Daphne Verhoeven, Miranda Janssen (oudergeleding) en Danielle Tenbult (secretaris), Marion Annard en Astrid Lamers (personeelsgeleding).

Op de agenda van de MR staan onderwerpen als het taakbeleid (CAO) voor de leerkrachten, het evalueren van de informatie/ouderavonden, het aanpassen van het communicatieplan van de MR, het goedkeuren van de schoolgids, het jaarverslag en het jaarplan van de Mariaschool. Een belangrijk agendapunt voor komend schooljaar is “het continuerooster”. De MR heeft zich verdiept in de verschillende mogelijkheden die er zijn op het gebied van “andere schooltijden”. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de verschillende stappen die wellicht gezet gaan worden rondom dit thema.

De MR behartigt de algemene belangen van het personeel, de ouders (en indirect de leerlingen) binnen de school en is daarom betrokken bij zaken die de school in algemene zin betreffen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan vernemen we graag van u! U kunt één van bovenstaande personen aanspreken of u kunt een mail sturen naar mr@de-mariaschool.nl.

Wij horen graag van u!

vlnr Astrid, Conny, Miranda
Marion, Daphne, Danielle

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

21-09-2016
9-11-2016
11-01-2017
22-02-2017
5-04-2017
31-05-2017
5-07-2017