Onze visie

We willen graag een school zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
Onze visie is gebaseerd op het Resilience-gedachtengoed welke is vorm gegeven middels een huis. De grond waarop het huis staat bestaat uit de basisbehoeften van een mens.
De onderverdieping richt zich op gedragenheid in sociale relaties.
De eerste verdieping bestaat uit zingeving: kan ik betekenis zien, zin en samenhang ontdekken.
De kamers op de eerste verdieping bestaan uit vaardigheden om ergens een verschil te kunnen maken, uit gevoel voor eigenwaarde en gevoel voor humor.
Dan is er nog een “rommelzolder”; dat is de ruimte voor andere ervaringen.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Op de Mariaschool werken we volgen de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs.
Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van de theorie van Vygotsky.
De volgende begrippen staan binnen het ontwikkelingsgericht werken centraal.

Zone van de naaste ontwikkeling

inderen ontwikkelen zich niet vanzelf. De leerkracht probeert de kinderen zoveel mogelijk te helpen om dat te doen wat ze nog niet zelfstandig kunnen. Oefenen wat je al kunt en samen met de leerkracht de volgende stap zetten. In de groepen 1 tot en met 4 staat leren dmv spel centraal, vanaf groep 5 leren de kinderen door het doen van onderzoek.

Betekenisvol

Kinderen dienen zoveel mogelijk bezig te zijn met betekenisvolle activiteiten in een uitdagende leeromgeving. Leren rondom zaken die voor jouw als kind betekenis hebben bevordert de motivatie en interesse en dus ook het leren.

Betrokkenheid

Doordat kinderen veel bezig kunnen zijn met activiteiten die betekenisvol voor ze zijn, zijn ze ook veel meer betrokken bij het eigen onderwijsleerproces.
Er wordt gewerkt vanuit thema’s, die uit de directe belevingswereld van de kinderen komen of die actief door de leerkracht ingebracht worden.

Brede bedoelingen

Het doel is om het maximale uit ieder kind te laten komen en de mogelijkheden die het kind in zich heeft optimaal te ontwikkelen.
Onderwijs op de Mariaschool richt zich op brede ontwikkelingsdoelen. Voorbeelden daarvan zijn samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen, reflecteren en initiatief nemen. Naast en via deze brede bedoelingen wordt er ook veel aandacht besteed aan specifieke kennis en vaardigheden.

Bemiddelende leerkracht

De leerkracht is de spin in het web. Hij zorgt voor het evenwicht tussen betekenis voor de leerling en de doelen die wij als school willen halen.

21st Century Skills

Samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-vaardigheden enkritisch denken zijn vaardigheden die in de huidige complexe samenleving; in de 21ste eeuw, een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
Wij willen hier op school graag structureel aandacht aan besteden.
Onze school neemt daarom deel in het project SingaporeNext wat als doel heeft de 21st Century Skills in Nederland in het onderwijs te integreren. Samen met 2 andere scholen en partners waaronder Microsoft, Acer, Cito, APS en MicroWebEdu willen we innoverend onderwijs in een ict-rijke omgeving vorm geven.

Lees verder op singaporenext.nl