TSO

Je kind wil ook zo graag een keer overblijven (dat hoor ik vooral van de kleintjes regelmatig), het is gewoon handig of je bent nou eenmaal genoodzaakt je kind over te laten blijven? Daar is op de Mariaschool alle gelegenheid voor. Met een team van overblijfmoeders proberen we het lunchen en de speeltijd daarna in goede banen te leiden.

Wij werken dit schooljaar met TSO-assistent, het aanmelden hiervoor is te lezen in de bijlage. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u op school terecht bij Marije Soethout (TSO-coordinator) of Carolien Braam. 

Aan- en afmeldingen moeten uiterlijk op de dag van het overblijven voor 8.00uur binnen zijn.
Laat het ons ook even weten als uw kind ziek is. De afmelding bij school komt niet automatisch bij ons terecht.

Hebt u interesse om voor vast of incidenteel overblijfmoeder of –vader te worden? Laat het me weten en dan vertel ik u daar de ins en outs van.

Hartelijke groet namens het TSO-team,

Marije Soethout,
Tso-coördinator Mariaschool, Boven-Leeuwen