Onze visie

Onze missie geeft richting aan de keuzes die we maken. Het zorgt voor samenhang in onze wijze van handelen. Het is de basis voor onze identiteit, het fundament waarop we verder bouwen. Het maakt duidelijk waar we voor staan en waar we voor gaan. 

Onze doelstelling is om kwalitatief goed onderwijs te geven. Zowel onze school als de ouders willen goede kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Wij zijn van mening dat samenwerking tussen ouders en school de leerlingen een optimale ontwikkeling kan bieden. U kunt hierbij rekenen op de deskundigheid van onze leerkrachten. 

We willen onze leerlingen graag goed voorbereiden op de toekomst. Dit doen we door kennis over te dragen. Onderwijs gaat voor ons echter niet alleen over het overdragen van kennis. Het gaat vooral over het aanleren van vaardigheden en attitudes, zodat kinderen het vermogen ontwikkelen kennis zelfstandig te verwerven en te ontwikkelen. 

We creëren een omgeving waarbinnen leerlingen betekenisvol kunnen leren. Binnen het toepassingsleren oefenen de leerlingen verschillende vaardigheden. Vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig zullen hebben. Het gaat hierbij om vaardigheden als: kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie, initiatief nemen en zelfsturing. Daarnaast richten we ons op de ICT-vaardigheden door gebruik te maken van chromebooks. 

Bovenal willen we een school zijn waar ouders, leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en met respect omgaan met elkaar. We zijn een school met een katholieke grondslag, waar eenieder die deze grondslag respecteert, ongeacht zijn godsdienst, levensbeschouwing, ras, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom is. 

‘Samen sterk onder één dak!’ 

Onze kernwaarden zijn: 

Gedragenheid: ‘Ze zien me graag’ en ‘Ik mag zijn wie ik ben’.  

Vaardigheden: ‘Ik kan het zelf’.  

Zingeving: ‘Ik vind mijn weg wel’.  

Eigenwaarde: ‘Dit ben ik’.  

Leren-leren: ‘Ik leer en ik groei’.  

Bevlogenheid: ‘Ik droom en heb passie’

 

 Gedragenheid: ‘Ze zien me graag’ en ‘Ik mag zijn wie ik ben’ 

Onze kinderen:  

 • Worden gezien zoals ze zijn en dit maakt ze sterk en veerkrachtig  
 • Voelen dat wij er voor ze zijn, dit geeft vertrouwen 
 • Voelen zich veilig en geborgen 
 • Gaan respectvol om met hun omgeving 

  Vaardigheden: ‘Ik kan het zelf’ 

  Onze kinderen: 

  • Leren verschillende probleemoplossende vaardigheden.  
  • Worden meer autonoom doordat we zelfstandigheid bevorderen en werken met een dag- of weekplanning. 
  • Krijgen inzicht in het eigen leerproces door te reflecteren op hun eigen gedrag.  
  • Hebben een gevarieerd aanbod dat een balans aanbrengt in zowel technische, creatieve, intellectuele en sociale vaardigheden. 
  • Hebben vertrouwen in hun eigen vaardigheden.  

  Zingeving: ‘Ik vind mijn weg wel’  

  Onze kinderen: 

  • Delen in welbevindingsgesprekken hun ervaringen op de school met de leerkracht. 
  • Kinderen hebben invloed op hoe, wanneer, waar en met wie zij hun werk maken. 
  • Ontdekken in hoeken een uitdagende omgeving in de onderbouw.  
  • Ontdekken welke onderwerpen hun aanspreken door de verschillende thema’s die worden behandeld tijdens onderzoekend leren.  

  Eigenwaarde: ‘Dit ben ik’ 

  Onze kinderen: 

  • Leren complimenten geven en elkaar positief aanmoedigen. 
  • Ontwikkelen zelfvertrouwen door het opdoen van positieve ervaringen. 
  • Mogen zichzelf zijn. 
  • Maken indien nodig gebruik van les- en leermaterialen op niveau en kiezen hun eigen manier van werken.  
  • Doen binnen thematisch werken ervaring op met presentatie-vaardigheden. 
  • Kunnen lachen en relativeren, dit geeft veerkracht. 

  Leren-Leren: ‘Ik leer en ik groei’ 

  Onze kinderen:  

  • Krijgen tools om oplossingsgericht te denken. 
  • Raken bekend met het werken volgens een stappenplan. 
  • Hebben zicht op hun eigen leerproces. 
  • Ontvangen passende begeleiding van de leerkracht. 

  Bevlogenheid: ‘Ik droom en heb passie’ 

  Onze kinderen: 

  • Komen in aanraking met groepsdoorbrekend werken. 
  • Experimenteren door te werken op verschillende werkplekken maar ook door te werken met verschillende vakgebieden en thema’s.  
  • Worden meegenomen in nieuwe onderwijsinnovaties. 
  • Krijgen voldoende afwisseling in inspanning en ontspanning.